Антимовец е избран за Scientix Ambassador

Много приятна новина ни застигна в самия край на учебната година.
Антимовец е избран за Scientix Ambassador. Ново признание на STEM обучението в СУ "Екзарх Антим I".
От 1 юли Александрина Шомова- учител по човекът и природата ще работи до края на 2025 г. в партньорство с други посланици от 50 държави за популяризиране на STEM, разработване на STEM ресурси и споделяне на добри практики между учителите от различини държави.
Александрина Шомова е член на училищния екип по Еразъм+ проекта "Иновативното преподаване-мост към бъдещето", който провокира инициативата за присъединяване на към Scientix.
Scientix е най-голямата общност за научно образование в Европа. Стартира през 2010 г. като инициатива
финансирана от Европейската комисия, която насърчава и подкрепя общоевропейско сътрудничество
сред учители, изследователи в областта на образованието, политици и други професионалисти в областта на образованието, които да насърчават
значението на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) в образованието и нашия живот. Scientix се координира от European Schoolnet (EUN), базирана в Брюксел с подкрепа на 34 министерства на образованието,STEM
Партньори на Alliance Industry, асоциирани партньори на Scientix и в сътрудничество с различни европейски
Проекти, финансирани от Комисията, за да се стимулира иновациите в преподаването и обучение и да се насърчава общоевропейско сътрудничество между училища и учители.
В момента Scientix Teachers Panel включва 1555 учители от 50 държави!
Прлез изминалата вече учебна година Александрина Шомова получи още две STEM признания- STEM учител на годината и STEM проект на годината от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.