На 05.10 бе проведен иновативен открит урок от . На него учениците от XIIА клас демонстрираха своята работа по разработването на съвместен трансдисциплинарен проект на двата основни профилиращи предметта – Информационни технологии и Предприемачество. Гост на събитието бе госпожа Ваня Александрова - заместник директор на СУ "Екзарх Антим I". Съвместната работа по тази задача ще продължи до край на първия срок, когато ще бъде направен отново открит урок, за да се представи крайния продукт. Главната цел е учениците да разберат защо всъщност се изучават тези неща и да се доближат максимално до реалната практика.