Два международни екипа преподаваха днес в СУ "Екзарх Антим I" по проекта STEAM Innovative Teaching in the Digital Era.

Учениците от 5в и 6б клас днес имаха много интересни часове по човекът и природата. Преподаватели им бяха учители от 5 страни:
В първия екип участваха учителите: Наташа Джуркова и Росица Минчева от нашето училище, Rosa Gaspar-Portugal, Hilde Øen-Norway, Ülle Lepp-Estonia, Nikolaos Giannelos-Greece, които работиха заедно с шестокласниците по темата "Кръвоносна система". Учениците решаваха практически задачи като измерваха пулса си в ситуации с различно натоварване чрез приложение за добавена реалност, изграждаха хипотези, използваха изкуствен интелект и превърнаха телата си в музикален инструмент, за да изсвирят мелодията на сърцето, по време на урока говориха и писаха на английски език.
Във втория екип работиха учителите: Александрина Шомова, Станимира Вълчева от нашето училище, Aglaia Anastasopoulou-Greece, Malin Hultquist- Norway, TERJE MÄGI - Estonia, Paula Bastos-Portugal, като преподаваха заедно на петокласниците темата "Жива и нежива природа". Учениците разпознаваха предмети и ги съотнасяха към двете категории, сътвориха образ на животно от листа, камъни, клечки и други ресурси от природата, после направиха кратко видео за своето творение, по време на урока говориха и писаха на английски език.
Изключително интересни уроци създадоха двата екипа за времето на международната среща в нашето училище. Те ще бъдат преведени на партньорските езици и интегрирани в учебния процес във всяко партньорско училище, а чрез eTwinning ще бъдат споделени с повече европейски училища.
На всяка международна среща за времето на Еразъм+ проекта ще бъдат съставяни още иновативни уроци с използване на модерни дигитални ресурси. Най-успешните от създадената колекция ще бъдат представени на международна конференция през септември 2025 г., която ще се проведе в СУ "Екзарх Антим I"- съобщава координатора на проекта Наташа Джуркова.