Иновативното обучение - мост към бъдещето

Учениците от XIВ клас, Профил "Софтуерни и хардуерни науки" участваха в серия от уроци по проект "Иновативното обучение - мост към бъдещето" по програма Еразъм+ съфинансиран от ЕС.
"Как да използваме добавената реалност за самостоятелна подготовка". На 14. 05. 2024 учениците работиха с Гугъл обектив като намираха информация в интернет за различни предмети около тях, направиха превод от малко познати езики като японски и виетнамски. Разгледаха виртуално чрез Google Arts любими музеи и картини. Запознаха се с възможностите на сайта Blippar за създаване на добавена реалност. Голям интерес събуди и Merge Cube, чрез който може да се разгледат различни 3D модели от и явления от биология, география, физика и други предмети.
"Говорещ робот - помощник в разделното събиране на отпадъци" е крайния резултат от труда на учениците, съчетание на знанията им по информационни технологии, физика и информатика.
Първоначално те изработиха на Inkscape модели за контейнери за разделно събиране на отпадъци и на робота. След това написаха интересен текст за робота, като произнасянето на текста генерираха онлайн чрез изкуствен интелект.
Носещата част на робота изработиха от Lego. На финала с помощта на Scratch и Макеу Макеу създадоха управлението на робота.
Ментори на работата на учениците бяха Валя Гърбачева, Ивелина Делииванова и Донка Тошева. На 16.05 учители и ученици демонстрираха резултата от своята дейност на специален открит урок.