"Иновативното преподаване - мост към бъдещето".

Спечелен нов проект за СУ "Екзарх Антим I" по програма Еразъм+ Ключова дейност 1.
Шест учители - по двама от начален етап, от прогимназиален етап и гимназиален етап заедно с директора и педагогическия съветник ще участват в обучителен курс в Мадейра, Португалия за експериментиране и разработване на нови учебни трансдисциплинарни практики и за използването на роботика и добавена реалност в трите етапа на образование.
Координатор на проекта е Наташа Джуркова.