На 12.03.2024 г. СУ "Екзарх Антим I" отвори врати, за да посрещне своите бъдещи първокласници и техните родители

Директорът на училището - г-жа Радиана Стефанова приветства всички гости. Присъстващите на събитието имаха възможност да се запознаят отблизо с базата на училището, с учителите и присъстваха на иновативни интерактивни уроци. Малките ни гости имаха възможност да се докоснат и до различни музикални инструменти, представени от учителите по музика в нашето училище. Всички деца си тръгнаха с усмихнати лица и туптящи от радост сърца. Те получиха като подарък кинетична играчка Хитър Петър, изработена специално за тях от представители на ученическия съвет, с помощта на Никола Атанасов-учител по изобразително изкуство. Представените иновативни уроци са резултат от работата на СУ "Екзарх Антим I" по проект "Иновативното преподаване-мост към бъдещето", съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.
В организацията, подготовката и провеждането на открития ден креативност, ентусиазъм и творчески устрем проявиха педагогическият съветник - Наташа Джуркова, както и учителите в начален етап.