Празник на розата 2023 г. с мажоретен състав ,,Антим"

Празник на розата 2023 г. с мажоретен състав ,,Антим"