Различни, шарени чорапи!

21 март е Международният ден на хората със Синдром на Даун.
Малки и големи антимовци изразиха подкрепата и съпричастността си към "слънчевите деца".
За първи път денят е отбелязан по време на VI световен симпозиум посветен на на синдрома на Даун, който се провежда в Палма де Майорка през 2006 година, по инициатива на Европейската и Международна асоциации с цел превенция и помощ на хората. Датата за отбелязването му не е избрана случайно. Целта е да се покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка.
Синдромът на Даун е описан през 1866 ггодина от Джон Лангдън Хейдън Даун – британски лекар, генетик, който дава определение “монголизъм”. Сто години по-късно е открита и допълнителната хромозома, така през 1965 година хромозомната аномалия официално получава определението “Синдромът на Даун” в чест на своя пръв откривател.
Всяко родено дете със синдром на Даун има реален шанс да води един пълноценен и сравнително независим живот, стига да му бъде предоставена тази възможност.