В края на учебната година не закъсня и признанието на учениците по гайда с учител Тодор Говедаров.

През почивните дни те участваха във Втория фолклорен фестивал „Духът на розата“, състоял се в с. Горно Черковище и в VII Национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров 1906-1989“, град Казанлък. Представяйки се блестящо, те завоюваха много награди.
На 15.06.24 година, на Втория фолклорен фестивал „Духът на розата“ с. Горно Черковище – Петрослав Милев 6в клас – първа награда, Георги Давчев 6в клас – първа награда; Мартин Чолаков 2в клас – втора награда; Мартин Недев 7в клас – втора награда, Златомир Христов 8в клас – първа награда, Иван Хасърбасанов 10в клас – втора награда, Иван Карагьозов 10в клас – първа награда;
На 16.06.24 година, на VII Национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров 1906-1989“, град Казанлък, Мартин Чолаков 2в клас, гайда, втора награда; Петрослав Милев 6в клас – първа награда, Георги Давчев 6в клас – първа награда, Иван Хасърбасанов 10в клас – втора награда, Иван Карагьозов 10в клас – първа награда.
Поздравления, момчета! Продължавайте да носите в сърцата си българския дух, да разпространявате българския фолклор и да ни радвате с успехите си! ????
Хубаво лято на всички!