Проект 2014

Още един проект по европейската инициатива -национален Еtwinning завърши СОУ "Екзарх Антим I" завърши в края на ноември 2014 .

Учениците от 12 г клас по свят и личност с ръководител Наташа Джуркова , участваха в съвместен проект с 12б клас на СОУ"Васил Левски" гр.Долни чифлик с ръководител Станислава Петрова.

Целта на проекта „2014” е да се формира интерес и активна гражданска позиция у младите хора към заобикалящата ги действителност, да се научат да структурират информация и да боравят с нея, да подобрят компютърните си умения и да придобият знания и умения за създаване и изпълнение на проекти. Учениците работиха в екипи за създаване на обзор на събитията от изтичащата 2014 год., контактуваха помежду си чрез проектната etwinning платформа, и видео разговори чрез Google video hangout.

 

Партньорството е още една възможност на учениците да разширят кръгозора си, да открият нови умения и формират увереност в собствените си способности.Проектът „214” беше своебразно практическо упражнение за учениците, улесняващо тяхното разбиране за същността на проекта като явление, за създаването му и за необходимите стъпки за неговото изпълнение.

Първата дейност в проекта „2014” беше създаването на филм от ученическия екип на 12г клас на СОУ Екзарх Антим I,Казанлък за номинациите за Нобелова награда за мир за 2014 год.Филмчето беше публикувано в еtwinning пространството на проекта и обсъдено с учениците от партньорското училище.

 

 

За международния ден на толерантността-16.11.2014- екипите на СОУ Екзарх Антим I" изработиха и публикуваха два нови клипа под надслов- Насилието не е решиние.

 

 

 

 

 

 

До 21 ноември екипите от двете училища създадоха и публикуваха 4 видео клипа и 3 презентации -обзори на изминаващата 2014 година.Според предварителния план на проекта следваше да проведем конкурс за най- добър обзор за 2014 година. Имахме видео клипове и презентации, затова решихме да проведем нашия конкурс в две категории: за най- добър видео клип и за най- добра презентация.Всеки участник в проекта можеше да гласува веднъж за всяка категория, като нямаше право да гласува за видео клип или презентация, в чието създаване е участвал. На 25 ноември 12г клас от СОУ Екзарх Антим I" гласува за най-добър клип и най-добра презентация. Същото направиха и 12б клас от СОУ Васил Левски, Долни Чифлик. В същия ден след часовете направихме втората си онлайн среща за да излъчим победителите в нашия конкурс. Събрахме вота на двата класа и излъчихме победителите.Два видео клипа получиха равен брой точки . видеообзора на екипа ръководен от Яница Христова от 12 г клас СОУ Екзарх Антим I" - беше избран за най- добър видео клип

 

 

заедно с видео клипа на Ивелина Пенчева от 12б клас на СОУ "Васил Левски " гр.Долни чифлик -.

 

 

Презентацията на Деница Георгиева от СОУ "Васил Левски" беше единодушно определена като най- добра в тази категория.

Създадоха се нови приятелски отношения между участниците в проекта, които ще успеят да се видят на живо на 25 май 2014 в Мармарис ,Турция.

Успеха на проекта и неговата висока оценка от учениците, участници, са основание да продължим съвместната дейност на двете училища и през следващата учебна година с нов etwinning проект.