"My Sustainable Future"

От 4 до 9 април учителите: Александрина Шомова, Ганка Мушикова и Бончо Бончев участваха в обучителния курс “Integrating Sustainability into the Educational Environment” проведен от обучителната организация "CEKDEV International Education and Development Academy”  в Анталия. В програмата  на обучението бяха включени теми свързани със значението на въглеродния отпечатък и дейностите, които могат да бъдат извършвани от всеки един човек,  с глобалното затопляне, климатичните промени и алтернативните източници на енергия.

 

Наша делегация е в Анталия,Турция от 7 до 14 май 2023 г. по Еразъм+ проект "My sustainable future" съфинансиран от ЕС.

18 ученици от 8 до 11 клас участват от днес в обучение в Cekdev Educational Center в Анталия придружавани от Наташа Джуркова - координатор на проекта, Ивелина Делева - учител по география и икономика и Никола Атанасов - учител по изобразително изкуство.

Темите, които се разискваха бяха: Промени на климата, Глобални цели за устойчиво развитие. Всеки направи модел на собствения си карбонов отпечатък и личен план за неговата позитивна промяна.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

линк към страницата на проекта - https://sites.google.com/view/mysustainablefuture/home