Creative teaching and learning

"Creative teaching and learning" е новият спечелен проект на Антим, чиято идея е да се насърчава използването на различни иновативни методи, дигитални технологии, ресурси на театъра и интернет в преподаването по предметите: История и цивилизация, Английски език, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Математика, ИКТ чрез обмен на добри практики с училища от други европейски държави.

Училища от Испания, Швеция, Португалия, Гърция, Кипър и Англия ще си партнират с нашето училище в търсенето на нови педагогически подходи за развиване на творческите умения за учене на учениците от 15 до 17 години и творческите умения за преподаване на учителите от посочените дисциплини.

Проектът ще се осъществява за две години и се финансира от Европейската комисия.

Автор и координатор на проекта е Наташа Джуркова.

Официален сайт на проекта