SDGs Peace!

Мирът е възможен по целия свят, а децата са отговорът“, Куинси Джоунс

Ключов момент в изграждането на култура за мир е образованието. Проектът SDGs Peace предоставя мощна и вдъхновяваща възможност за ангажиране на децата в различни дейности, свързани с мира и постигане на положителна промяна в техния свят. Ангажираното участие на учениците в проекта ще спомогне да се формира нагласа за уважение, единство и толерантност в живота на нашите деца  , нагласа за ненасилие и международно сътрудничество. Този проект е интегриран в Еразъм + проекта: „SDGs Action!“ 

Вижте повече на линковете

https://twinspace.etwinning.net/122806/homе  

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2021560697979041&id=273021442832984

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2028806153921162&id=273021442832984