Изучаване на европейската история чрез театър

Изучаване на европейската история чрез театър

 

ПРОЕКТ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА "КОМЕНСКИ" 2012-2014 -

ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ" НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

 

 

 

Седем училища от различни европейски държави -България, Италия, Естония, Англия, Португалия, Испания, Чехия, се обединиха от идеята да представят европейската история чрез драматизиране на национални исторически събития и подобряване на езиковите умения по английски език чрез създаване на исторически пиеси и филми. След направено проучване, учениците представиха две национални исторически събития повлияли европейската история като цяло и създадоха два филма за тях на английски език. Причината да изберем национални исторически събития като основна тема на нашия проект е, че искахме да покажем уникалното влияние на всяка от държавите в Европа върху цялостното й историческо развитие, както и да отворим съзнанието на участниците за факта, че всички ние имаме общи корени и общо бъдеще като европейски граждани. Всяка от участващите институции представи седем национални исторически велики личности чрез презентации. За всяка патрньорска среща партньорите подготвяха драматизиращ текст и кратка сценка за една от партньорските велики личности. Избраните Велики личности бяха представени на сцена на специална Вечер на Европейската История. Всеки партньор избра едно местно историческо събитие и създаде пиеса за него, която постави на сцена по време на приятелската среща в своето училище от международен екип от ученици от участващите училища.Създадена беше уеб страница и eTwinning проект за да се разпространят всички проектни резултати. Три електронни книги "Европейски велики личности","Седем исторически пиеси посветени на местни исторически събития" и "Национални исторически събития повлияли Европейската история" бяха създадени и публикувани на уеб страницата заедно с всички филми от партньорските представления. Видео Културен Гид беше създаден за да опише културните аспекти на региона на всяко от участващите училища.Речник на приятелството включващ 100 думи на седем езика беше създаден за да популяризира европейското езиково разнообразие. Партньорите организираха седем срещи, от които всички участници получиха нови и позитивни преживявания.

Автор и координатор на проекта - Наташа Джуркова

За да видите резултатите от проекта кликнете върху логото.

В екипа на проекта работиха ученици от VIII до XII клас и учителите :

Бояна Филипова, Марина Стефанова, Ганка Койчева, Соня Ясенова, Кольо Стайнов, Красимира Крондева, Тошка Топчиева, Мариана Лъскова