Inclusive Schools for an Inclusive Society

 Четири училища от Италия, Франция, България и Испания  ще работят от 2017 до 2019  година  по проект „Inclusive schools for an inclusive society“ по програма Еразъм+ , за да предоставят възможност на своите ученици да развият основните компетенции: социална и гражданска отговорност, културно съзнание и изразяване, комуникация на чужди езици, дигитални умения, толернтност към различните култури.

   Всички дейности включени в проектния план на партньорството са подчинени на темата за миграцията- в политически, културен и исторически план. Проучванията на учениците и работата им по миграционната проблематика ще завърши със създаването на  "Charter of welcome"  на  5 различни езици(английски, български, испански, френски, италиански). 

   През пролетта на 2019 година  в Страсбург партньорите ще връчат създадената "Charter of welcome"  на Европейския парламент и Съвета на Европа.

Интересна част от проектните дейности са интервютата правени от учениците с мигранти и симулационните игри  Junior EU Parliament , в които се провеждат дискусии за намиране на нови стратегии за интегриране на бежанците и мигрантите.

 

Участващи училища:

СУ“Екзарх Антим I“ гр.Казанлък, България

Istituto Magistrale Statale "Baudi di Vesme", IGLESIAS, Italy

LGT Marcel Gimond, Aubenas, France

IES Arcipreste de Hita, Azuqueca de Henares,Spain

 

Learning/Teaching/Training Activity  in  SU Ekzarh Antim I, Kazanlak, Bulgaria

16-22 March  2018

 

http://zagoranews.bg/2018/03/27/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

https://www.youtube.com/watch?v=m32BPRAf0G4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=l6FCELyElbk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=YEm35v4bVBc 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1193155134152939&id=273021442832984 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1192733480861771&id=273021442832984