Enhancing student and teacher success through STEM education

„Enhancing student and teacher success through STEM education“/“Подобряване на успеха на ученици и учители чрез обучението по STEM- наука, технологии, инженеринг, математика / е координаторски проект на нашето училище, по който ще работим  от 2017 до 2019 година заедно с  още 5 училища от Финландия, Словакия, Португалия, Австрия и Румъния. Договорен номер  2017-1-BG01-KA219-036215. За  две- годишния период на проекта, партньорите ще проучват и търсят нови начини за преподаване и учене на STEM обучението в начален етап.

Учениците ще правят експерименти онлайн и ще създават приказки за различни области на науката, които после ще драматизират. Драматизациите ще бъдат публикувани в YouTube канала на проекта. Учителите ще обменят добри практики за успешно и креативно преподаване и учене на STEM. В края на проекат ще се създаде онлайн и в печатен вариант брошура с добрите практики обменени между партньорските училища. Усвоените добри практики нашите учители ще споделят с останалите учители от СУ „Екзарх Антим I“, които не участват в проекта и нямат възможност да участват в мобилности и международните обучителни срещи.Нашият опит ще бъде предаден и на учители от  общината и региона на нарочно организирани семинари.За първи път в мобилности ще бъдат включени ученици от начален етап.

Научете повече за проекта като кликнете на снимката

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1129638133837973&id=273021442832984   

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1174925799309206&id=273021442832984   

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1173785439423242&id=273021442832984

 

https://stemeducationetwinningerasmus.blogspot.bg/ 

разпространение

https://padlet.com/n_djurkova/dwqpjxjpy4sv