Диалог чрез приказки, театър и рисуване

 

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ В ЕВРОПА


През учебната 2010-2011 г. СОУ”Екзарх Антим І” работи по международен проект по програмата eTwinningна Европейската комисия- „Междукултурен диалог чрез приказки, театър и изобразително изкуство”.Това е първият мащабен проект на училището, който включва 35 училища от 33 европейски държави.

http://onceuponatimeineurope.wikispaces.com

В дейностите по проекта работиха ученици от първи до 12 клас и повече от 11 учители. Координатор и автор на поректа е Наташа Джуркова.

Идеята обединила толкова много европейски училища е да се опознае европейското културно разнообразие и да се използват нови и забавни начини за изучаване на литература и английски език. Всяко от участващите училища избра една национална приказка,която преведе на английски и публикува в сайта на проекта.След това всяко училище изработи илюстрации към своята национална приказка. Краен продукт на партньорството е елекронната книжка „Имало едно време в Европа” със събраните приказки на английски език и илюстрациите на партньорите. България е представена в европейската колекция с фолклорната приказка „Най-ценния плод”, избрана чрез анкети сред учениците и родителите на 1а, 2а и 4в клас -основните изпълнители на проекта. Приказката беше преведена на английски език от Росица Иванова от 10 г клас. Учениците илюстрираха нашата приказка и на 19.11.2010г. изготвиха изложба във фоайето на училището с вички илюстрации нарисувани от 1а, 2а и 4 в клас. Всички илюстрации на българската приказка са събрани в сборник, който ще бъде предоставен в библиотеката на училището за да се използва като нагледно средство в часовете по четене във втори клас. Партньорските приказки бяха преведени от английски език на български от ученици от 9 до 12 клас на СОУ”Екзарх А нтим І” със съдействието на учителите Биляна Янева, Румяна Стоянова и Станимира Вълчева, което улесни запознаването на най-малките ученици от първи и втори клас с приказките на Европа. Следващия етап в проектните дейности беше драматизация. Българската приказка се представи на сцената от партньора ни от Португалия, а нашето училище според жребия драматизира португалската приказка „Пекарката от Алжибарота”. Във филма, който може да бъде видян на сайта на проекта, участва целия 2 а клас. Монтажът на филма беше направен в звуказаписното студио от Колю Стайнов. За озвучаване на ролите се включиха ученици от 6 а клас- Иван Стоянов, Калоян Травлев, Ана Белчева, Красимира Андонова. Последна стъпка от проектните дейности в СОУ”Екзарх Антим І” беше отпечатване на книжката „Имало едно време в Европа” , в коята включихме всичките 35 приказки , публикувани едновременно на български и на английски език. По един екземпляр от книжката ще бъде предоставен на училищната библиотека и на библиотека „Искра”.Книжката и филма бяха представени на родителите от 1 а,2 а, и 4 в клас на 31 май 2011 г.

Your browser does not support the video tag.

През март 2013 г. СОУ "Екзарх Антим " получи международно признание за работата си по проекти по програмата eTwinning. Нашето училище представя България в сборник с най- успешните екипи на европейски училища работили по програмата. Училищния екип работил по проекта-"Междукултурен диалог чрез приказки, театър и рисуване" получи на ежегодната eTwinning конференция в Лисабон специалната награда "Мелвана" за междукултурно разбирателство.Автор и координатор на проекта е Наташа Джуркова.По проекта работиха 4а, 3а, 1а класове и техните учители- Мара Атанасова, Бояна Филипова и Анета Недкова. Партньори на нашето училище по отличения проект са 35 училища от 33 европейски държави. Наташа Джуркова получи наградата в Лисабон:

Специални благодарности на учениците превели приказките от английски език:

Станимира Петкова 10а, Узай Крал 11г, Стиляна Колева 11а Ралица Говедарова 10а, Добрена Павлова 10а, Мартин Гърков 10а, Радина Георгиева 10а, Мария Игнатова 11а ,Михаела Иванова 10а, Рената Петкова 11г клас,Виргиния Костадинова 11б, Петя Стойчева 9а,Надежда Петкова 10а клас, Добрена Павлова 10а , Ралица Хаджиева 9а, Грета Ганева 12г, ТеодораДончева 10g, Денина Мартинова 12г , Мария Мачкова 11г, Росица Иванова 10г

 
Специални благодарности и за Марина Стефанова ,която направи предпечатната подготовка на книгата "Имало едно време в Европа" и така имахме възможност да видим крайния резултат от нашите усилия.
 
ПРЕВОДАЧИТЕ НА ПАРТНЬОРСКИТЕ ПРИКАЗКИ ОТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- УЧЕНИЦИ ОТ 9 ДО 12 КЛАС
НА СОУ"ЕКЗАРХ АНТИМІ" С РЪКОВОДИТЕЛИ- СТАНИМИРА ВЪЛЧЕВА, БИЛЯНА ЯНЕВА И РУМЯНА СТОЯНОВА

ДВЕТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПЕЧАТНИ КОПИЯ НА ЕЛЕКТРОННАТА КНИЖКА "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ В ЕВРОПА" СЪЗДАДЕНА ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

КНИЖКИТЕ БЯХА ПОДАРЕНИ НА УЧИЛИЩНАТА БОБЛИОТЕКА И НА БИБЛИОТЕКА "ИСКРА" ГР.КАЗАНЛЪК

 
ЧАСТ ОТ ЕКИПА ОЗВУЧИЛ ФИЛМЧЕТО- "ПЕКАРКАТА ОТ АЛЖИБАРОТА"
 
ЕТО И ФИЛМЪТ "Пекарката от Алжибарота"- португалската приказка драматизирана от нашето училище
 
Изпълнителите на проекта - 1а , 2а, 4 в и учителите- Наташа Джуркова, Вояна Филипова, Мара Атанасова, Анета Недкова.
с помощта на Кольо Стайнов, Марина Стефанова