Жените, които промениха света / Women who changed the world

undefined

12 велики европейски личности-Жени които промениха света : Ана Аслан, Джейн Гудол, Мария Кюри, Гру Харлем Брундтланд, Янина Очойска, Саманта Кристофорети, Керсти Калюлайд, Роза Паркс, Мина Кант, Малала, Ане Франк, Майка Тереза

eTwinning проект между 12 европейски училища, в който участват 2 а,б,в; 3б; 4а класове на СУ "Екзарх Антим I" гр.Казанлък с техните учители: Бояна Филипова, Росица Минчева, Велизар Китов, Мара Атанасова, Мариана Лъскова, Красимира Караиванова, Красимира Иванова.Координатор-Наташа Джуркова. eTwinning проекта е част от дейностите по проект SDGs Action! съ-финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Вижте повече - https://spark.adobe.com/page/yIivgmuUqV1he/?fbclid=IwAR3ZNSF9cX3Jl7Ll9fNers-0Wbk105g5ahlcyd66PCSR6CFzg9TCv0dlY8s